lördag 5 april 2014

Årsmötet avklarat!

Årsmötet är genomfört. Det var ca 20 personer närvarande.
Pelle stål har valt att lämna ordförandeuppdraget. 
Vi tackar Pelle för hans engagemang ! Tack!

Valberedningen hade vaskat fram andra kandidater

Ny styrelse valdes och har nu sammansättningen:
Kassör - Martin Tybling
Ordförande - Lars Stål
Vice ordförande - Åke Sundin 
Sekreterare - Yngve Söderkvist
Ledamot - Björn Strid
Suppleanter - Pelle stål, Alvar Nordlund, Eva Oremo

Väl mött inför kommande verksamhetsår!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar