lördag 8 oktober 2016

Sjösättningsrampen vid Kyrkroddarna


Nu händer det saker nere vid Kyrkroddarnas sjösättningsramp.

De gamla bryggorna och trädäck som under åren tryckts sönder av is har börjat rivas.

Vi är mycket tacksamma till möjligheterna att kunna sjösätta båtar på området och samarbetet mellan föreningarna kommer leda till mycket positivt för båda parter.


Viktigt att ni tänker på  och är försiktig med "rännan" som går ner från båthuset.
Den är absolut nödvändig för att deras sjösättning och upptagning ska fungera.
Rännan tål inte att köras över med bil, är vass och kan orsaka punktering.
Den fortsätter ut i vattnet en bit och är inget man vill köra på med sin båt.