lördag 21 september 2013

Information ang loggning av sjöarna

Har ni sett en förvirrad båt på Florsjön så kan det finnas en förklaring.

Under lördag den 21 september så genomfördes en första djuploggning av Florsjön.
Strandlinje och främst 100 meter ut loggades samt vissa delar av frivattnet i ett första steg.

Därför har det skett båtåkande runt hela sjön nära inpå strand i låg hastighet (1-2knop)  samt loggning av frivatten uppåt 15knop.

Insamlande av djupdata kommer bearbetas till ett mycket detaljerat sjökort i både klassiskt utförande och avancerad 3D från alla vinklar.
Tanken är att det ska finnas tillgängligt både i pappersformat samt tillgängligt att ladda ner till GPS-mottagare.

Fortsatt loggning kommer ske under hösten med fortsatt fokus på frivatten och viss komplettering av strandnära ytor.

En liten förhandsvisning på tidigt bearbetat material på östra delen av sjön: