fredag 1 januari 2010

Regler gällande Mo FVOF

Fiskekort krävs för att bedriva fiske i alla sjöar och vattendrag tillhörande Mo FVOF.

Det finns tre olika fiskekort:

Dagkort:
Kostar 60:- och är personligt.

Årskort:
Kostar 220:- och är ett personligt årskort.
Giltigt till och med 31 december för aktuellt år.

Familjekort:
Kostar 250:- och gäller för Familjen skriven på samma adress som kortinnehavaren.
Giltigt till och med 31 december för aktuellt år.


Nätförbud och Långrevsförbud gäller inom hela Mo FVOF!

I Stora Acktjärn och Bocksjön är endast fiske med ett spö per fiskare tillåtet och max 3st Regnbåge/Öring per kort och dag.

Båtförbud gäller i Stora Acktjärn. Det tidigare kravet på extra dagkort för Stora Acktjärn är borttaget och ingår nu på ordinarie fiskekort.

Trolling och Vertikalfiske är tillåtet.

Minmått på Gös är 50cm och Maxmått är satt till 70cm.
Gös under 50cm och över 70cm ska varsamt återsättas.
(Måtten gäller från och med 2016-01-01 efter årsmötesbeslut 2015-04-23)

Vägbom sitter vid infarten till Örtjärnarna och fiskeföreningen har ingen nyckel.
Det är mark och skogsägarna som bestämmer när bommen ska hållas öppen eller stängd.

Kräftor är stödinplanterade i Bocksjön vintern 2015/2016.
Tills att annat beslutats råder fiskeförbud efter kräfta och vi ber er respektera den känsliga Flodkräftan och undvik att sprida kräftpesten.

mvh
/Styrelsen