onsdag 3 mars 2010

Acktjärnsstugan

Uppdaterad text och bild 2020-06-13

Hyra stugan vid Acktjärn?

Mo FVOF arrenderar den lilla stugan vid Acktjärn som ägs av Svenska Kyrkan.

Vi hyr sedan ut stugan för enskilda dagar, helger eller efter överenskommelse.

Aktuella priser är 300kr dygn eller 500kr för fredag-söndag.

Här kan du övernatta och hålla ett enklare självhushåll.
Standarden är enkel, det finns ingen el eller vatten.
Utedass finns.
Som hyresgäst har du tillgång till ett mindre gasolkök, fotogenlampor och värmeljus.
Enklare kökstillbehör finns för att klara det nödvändigaste.
Medtag färskvatten till er själva och de sysslor där inte det naturliga vattnet duger.

4st bäddar och bord med 6 stolar i ena rummet.
Soffa och litet bord med 2 stolar i "köket"
Eldningsförbud i öppna spisen. Värmeljus tillåtna.
Hyresgästen städar efter sig, tar med sig sina sopor och lämnar stugan i samma skick som den var.

Fisket i  Acktjärn bedrivs som Put and Take där vi sätter ut främst Regnbåge.
För fiske krävs ett giltigt årskort, familjekort eller dygnskort inom Mo FVOF.
Ett spö/redskap per fiskare och max 3 ädelfiskar per fiskare och dag.

Vid stugan finns en mindre brygga samt den större handikappanpassade bryggan med räcken och ramp ut. Mindre stig runt tjärn och enklare bryggor och vindskydd finns.

Här fiskar vi i den lugna och vackra miljön, det är båtförbud och ingen genomfart av övrig trafik.
Badmöjligheterna är inte optimala så övriga badgäster kommer inte till Acktjärn.

Enda bilvägen hit är skogsbilvägen som är Svenska Kyrkans.
Den är i första hand gjord för skogsvård och virkesuttag och standarden är därefter.
Kör lugnt och håll koll på ev hinder framförallt om du har en lägre bil.

Nedan följer ett flöde av bilder på stugan och dess närhet.

Bokning på martin@mofiske.se


fredag 1 januari 2010

Regler gällande Mo FVOF

Aktuella regler gällande MO FVOF
Beslutad på ordinarie årsstämma 2019
Gäller tills vidare.Regler i text från bilagan:

Allmänna regler för fiske i Mo.

§1
Allt fiske inom Mo fiskevårdsområde kräver giltigt fiskekort. 
Fiskande har själv ansvaret för att underrätta sig om anslutna vatten och vattendrag samt gällande regler, begränsningar och ev. förbudstider.
Giltigt fiskekort skall kunna uppvisas vid begäran av fisketillsynsman eller polis samt giltig legitimation för att kunna styrka identitet på den fiskande.

§2

Fiskekort kan lösas som dygnskort, årskort eller familjekort:
* Dygnskort gäller 24 timmar från utfärdande och är personligt.
* Årskort är personligt och gäller för utfärdat kalenderår.
* Familjekort gäller för familj och deras barn upp till 18 års ålder.

Kortet gäller för utfärdat kalenderår.
Föreningar eller sällskap kan avtala om fiskerätt för enskilda organiserande evenemang(t.ex. pimpeltävlingar). Ansöks till styrelsen minst en vecka innan arrangemanget. 

§3
Fångstfönster för gös är satt till 50-70cm.
Gös under 50cm eller över 70cm skall oavsett kondition återsättas varsamt.

§
4
Stora Acktjärn samt båda igeltjärnarna har begränsning med ett spö per fiskare och max 3st ädelfiskar per fiskare och dygn.
Båtförbud (inkl flytring) gäller i Stora Acktjärn samt båda Igeltjärnarna i Kyrkbyn och Näset och Ö-tjärnarna i Kyrkbyn.

Florsjön har begränsning med 2 st spön per person vid varje tillfälle. Ingen får fiska med fler spön än 2 åt gången. 

§5 
Allt fiske för vidare försäljning eller vinstdrivande syfte är förbjudet.
(Mörtstugor och övrig agn-fångst undantagna förbudet.)

§6
Nätförbud och långrevsförbud gäller inom hela fiskevårdsområdet.
(Mindre agnnät eller kastnät avsedd för fångande av betesfisk är tillåtet)

§7
Vägbommar finns uppsatta till några av skogssjöarna.
Mo fvof har ej nycklar till dessa eller kan råda över hur de skall hållas öppna.
Det bestäms av respektive vägförening/markägare.

§8
Kräftfiske inom Mo FvOFs vatten kräver giltigt fiskekort och omfattas av följande regler:
Allt kräftfiske i Bocksjön är förbjudet. Plantering pågår i ett stort kräftprojekt. Var aktsam kring gällande regler för vanligt fiske på plats för att förhindra eventuell smittspridning.

Övriga sjöar inom Mo FvOF:
Kräftfiske får bedrivas med maximalt åtta (8) stycken mjärdar eller burar.
Kräftfiske får dessutom bedrivas genom fångst med håv eller för hand.
Minimimått för kräftor är nio (9) centimeter.
Resultat av kräftfisket, vad gäller antal fångade kräftor och deras storlek, skall meddelas föreningen senast 30 dagar efter avslutat fiske. 

§9
Samtliga som har rätt att fiska inom Mo FvOF får bedriva fiske med handredskap, angeldon, utter, trolling, flytkrok och mörtstuga ryssja och mjärde.
Var restriktiva med sax då den kan fånga GÖS. Sax bör endast användas för att minska beståndet på gädda där det så behövs.

§10 För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:533) om fiskevårdsområden, 31-38 §§. Kontrollavgiften tas ut enligt nedanstående tabell:

§11
I synnerligen allvarliga fall kan det enligt lag högsta möjliga beloppet för kontrollavgift tas ut direkt, oavsett kontrollavgiftsbeloppen som slagits fast i § 10.